Unemployment...

...sucks, big time!
At first I thought it was really nice to have time to do what I want. But now... Now it is just boring, I don't have anything else do to! I've read all of my books, I've started writing on a science essay, I'm seeing a lot of friends, I'm working out like mad and I'm cleaning my apartment every day... What is there else to do? If you have any suggestions, let me know!!

Useful words part three.

Punters - An informal British English for a person who bets a lot of money on, for example, horse races.

Ablaze - Something that is ablaze is burning very fiercely.

Decadent - If you describe someone/-thing as decadent you think they have low moral standards and only interested in mainly pleasures.

Unabashed - A person who is unabashed is not embarrassed or shy about a specific subject most people would be.

 Slot - Is the small hole where you put money in a payphone for example (slot works for any machine really).

Venues - Is the place where an event will take place (concert hall...)

Venerable - Is an old and wise person who deserves respect.

Phalanx - Is a group of policemen or soldiers who stand nearby and are ready to fight.

Requisite - Is something which is necessary for a particular purpose.

Imminent - When something is unpleasant and you describe is as imminent you mean it is likely to happen very soon.

Allay - When you allay someone's fears or doubts you stop them feeling afraid or doubtful.

Curating - Curate - If someone curates an exhibition, the organise it.

Reinvigorated à Invigorated - is something that makes you feel more energetic.


Useful word part two.

Serialising - A book etc is published in a number of parts, which is also broadcasted in the media.

Seamy - Something involves unpleasant aspects of live (crime, drugs, violence etc).

Tome - A very large and heavy book.

Witless - A person who is foolish and stupid.

Caustic - A caustic remark is extremely critical, cruel or bitter.

Assesses - Consider someone/-thing to make a judgement about yourself.

Sink-estates - Hmm? Don't know this word either.

Cooed - Someone who speaks softly, in a quiet voice which is intended to sound attractive.

Gobble - When you eat food very quickly and greedily.

Retainers - Is a fee you pay to someone so they will be available to do work for you if you need it.


Fredrik Lindström, del 2.

2.) Lemurer och ansiktshattar - Hur uppkom språket?
Vad är det skiljer vårt språk med det språk djuren sägs använda sig av? Vad är det som är unikt med människans språk, jämfört med det språk djuren använder sig av som är så dolt för oss? Vi är faktiskt ensamma om det. Många djurarter har olika sett att kommunicera på, de kan sända signaler, men det är verkligen inte samma sak som ett språk.

Vad har djuren för ett slags "språk" då? Som Fredrik Lindström gör, ska jag med göra, och jämföra med lemurerna. De har olika varningssignaler för att det kommer rovdjur; ett för orm, ett annat för större kattdjur och ett tredje för rovfåglar. Är det här då ett språk? Kan de säga att det kliar på höger framtass? Fråga hur den andre lemuren mår? Nej, det är inget språk i sig. De använder sig av en föregångare av språkets imperativ (uppmaningsord, t ex: Spring! Ut!). Det liknar det språk vi människor började använda oss av.

Vad kräver då ett språk? Ett språk kräver symboler (vilket också Bo Renberg går igenpm i Språkets mirakel - om tänkande, tal och skrift). Ett språk måste vara mer avancerat inom kommunikation än enbart kunna säga att det kommer olika faror. Ett språk kan inte bara bestå utav vrål, skrin och gester, de olika ljuden måste användas på ett indirekt och symboliskt vis. Lindström tar upp exemplet; Han kan skrämma bort någon med öööööööö, men om han lägger in det ljudet i en konstruktion som snö så börjar det betyda något - då har han helt plötsligt börjat med språk!

De olika bokstäverna i sig betyder ingenting, utan det är i den konstruktionen de byggs in i som de bildar ett ord. Men vilka krav ställer vi på språket? Det finns många olika gissningar på hur gammalt vårt språk är, och det beror helt på hur vi definierar vårt språk. Människan är det djur som hittat kopplingen mellan symbolerna och ett kommunikationscentrum i hjärnan. Men det har tagit väldigt lång tid. Språket behövdes ju inte utvecklas så länge omvärlden gjorde det.

Lindström tar upp en framgångscirkel som antyder på att framgången går runt, runt. Framgång föder framgång. Vi har tre gånger så stor hjärna som våra släktingar aporna. För att få större hjärna behövs proteiner. För att få tag på proteiner behövs det kött, för att få tag i kött behövs skickliga jägare. För att bli en skickig jägare behövs det kommunikation - språket! (Även Bo Renberg).

Mera kött à Större hjärna à Bättre språk och kommunikationsförmåga à Bättre jägare, och så går framgångscirkeln runt.

Vad skiljer oss människodjur från resten av djurarterna? Man kan endast minnas om man har något tidsbegrepp, och vi är de enda av alla djurarterna som egentligen vet om framtiden. Vi är de enda som kan planera för den och vidta alla möjliga åtgärder som gynnar oss. En lingvist och en beteendeforskare har precis tagit fram en teori om språkets uppkomst. De kopplar ihop vår förmåga att planera med en helt annan förbluffande egenskap hos människan - siktandet. Vi kan peka och sikta, vilket har hjälpt oss oerhört att bli bra jägare.


Useful words part one.

Useful words? Any way, these are words I didn't know, which I had to look up, while reading a music magazine from England.

Bigwig - Is an insult to an important person, it's a sign of disrespect.

Chap - A word I actually knew, but thought it was spelled in another way. But no, it is an informal British English word for a boy or man.

Seminal - is used to describe such things as books, films, experiences etc that have a great influence in a particular field.

Composure - the ability to control one's calm feelings.

Gush - actually meaning "rapid flow of liquid", but in the context I read it, it means saying something out loud and fast in admiration or pleasure.

Decksmith - ? I don't know. Do you?


Del 1

Läslogg från Fredrik Lindström                                                                                 Malin Eringstad

Världens smartaste ord                                                                                                20/11 2008

1.) Blodomlopp och dammsugare - Varför säger man sch?
Ett gemensamt ord för alla människor runt om i världen? Finns det ett sådant? Lindström menar på att det faktiskt finns ett sådant ord, men inte något grundläggande som t ex mamma, pappa eller kissa. Inte heller utropsord som aj eller bu. Utan faktiskt sch. Detta sch verkar finnas över hela världen, och det betyder samma sak i alla språk.


Hur kommer det sig då att vi säger sch? (Som även kan skrivas hyssj, hysch). Det finns ju väldigt många språk, som är helt skilda från varandra, dvs att de inte kommer från näraliggande språkstammar - att de inte är släkt. Eftersom språk är en imitatör så är de flesta orden uppbyggda efter själva lätet, t ex hoa låter liknande som det läte ugglan gör ifrån sig. Knastra låter liknande som när man knaprar på en knäckemacka. Men låter sch som tystnad?

Ljudet i sig i sch är speciellt, det verkar nämligen låta likadant världen över. Om vi tar ett genomgripande exempel : finnar, som inte kan uttala sch-ljudet och ofta säger "su och suttiofem", kan ändå uttala sch. Teorierna är många från forskare som arbetat med detta fenomen. Kan det vara så att det går tillbaka ända till dinosauriernas tid? Att det liknar deras väsnande ljud och att våra förfäder använde det väsande ljudet vid jakt? Men dinosaurierna dog ju ut långt innan människan kom till världen... Vi måste söka svaret hos människan själv, vad kan vi tänkas ha för koppling till sch-ljudet?

Lindström har fått uppenbarelsen om att det handlar om mammans blodomlopp under graviditeten. Vätska i rörelse bildar ett susande ljud - sch. Det är kanske vår äldsta imitation, och det är vårt blodomlopp vi härmar (kanske det äldsta vi har också?). Med det här ljudet påminner vi barn om den lugna miljön från fostertiden, vilket har en sövande effekt.

Att härma blodomloppet är detsamma som att försöka söva ens barn. Vi vet alla att vaggandet är en bra metod till att få barn att lugna ner sig, varför? För att det påminner barnet om skumpandet i magen då mamman rörde sig. Alla som har handskas med barn vet om att sidleds vaggande inte alltid är den bästa metoden, utan det kan vara allehanda olika variationer. Och jag kan bara ta ett exempel från mig själv, jag blir alltid sömnig på ett bumpigt tåg, en lång bilfärd etc.


RSS 2.0